Strona główna serwisu 36 Lat Bródnowskie Centrum Kliniczne
Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego

STRONA GŁÓWNA / O SZPITALU


O Szpitalu

MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI

 

 

Mamy przyjemność przedstawić Państwu widok Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego po zakończeniu procesu termomodernizacji wszystkich budynków szpitalnych.
 

 

 

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został powołany w 2009 roku. Od 01.01.2011 r. kontynuuje działalność medyczną zlikwidowanego Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i kultywuje jego 30-letnią znamienitą tradycję medyczną.
Świadczenia medyczne udzielane są w powołanych przedsiębiorstwach Spółki tj. Bródnowskim Centrum Klinicznym oraz Poliklinice Bródnowskiego Centrum Klinicznego – w  15 oddziałach (w tym 11 oddziałach klinicznych), 5 zakładach diagnostycznych, 3 oddziałach dziennych oraz w poradniach specjalistycznych.
W skład Bródnowskiego Centrum Klinicznego wchodzą:
 1. Szpitalny Oddział Ratunkowy
 2. Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii 
 3. Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii
 4. Zespołów Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego
 5. Zespół Oddziałów Neurologii
 6. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 7. Zespół Oddziałów Neonatologii
 8. Zespół Oddziałów Ginekologii i Położnictwa
 9. Zespół Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej 
 10. Oddział Neurochirurgii
 11. Zespół Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji
 12. Zespół Oddziałów Okulistyki
 13. Zespół Oddziałów Otolaryngologii
 14. Kliniczne Centrum Zdrowia Psychicznego
 15. Blok Operacyjny
 16. Pracownia Radiologii Zabiegowej i Badań Naczyniowych
 17. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 18. Zakład Diagnostyki Obrazowej (RM, TK, medycyna nuklearna)
 19. Zakład Diagnostyki Ultrasonograficznej i Mammografii
 20. Pracownia EEG
 21. Pracownia EMG
 22. Apteka Szpitalna
 23. Centralna Sterylizatornia
 24. Zakład Patomorfologii
 25. Śródmiejskie Centrum Kliniczne
W skład Polikliniki Bródnowskiego Centrum Klinicznego wchodzą:
 1. Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii
 2. Polikliniczne Centrum Zdrowia Psychicznego:

      3.  Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

      4. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

      5. Śródmiejska Przychodnia Specjalistyczna

 
 
 
 
 
Przez 30 lat działalności staliśmy się wieloprofilowym, wysokospecjalistycznym ośrodkiem. Jesteśmy zaliczani do przodujących zakładów diagnostyczno- leczniczych w Polsce. W Zespole Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Diabetologii utworzono pierwszy w Polsce ogólnokrajowy system kontroli jakości wyników leczenia cukrzycy i jej powikłań.
 
Znaczący postęp osiągnięto też w kardiologii. Stworzono nowoczesne zaplecze diagnostyczne w pracowniach: echokardiografii, testów wysiłkowych, zaburzeń rytmu, elektrofizjologii z wszczepianiem i kontrolą stymulatorów serca. Natomiast uruchomienie w 2004 roku pracowni hemodynamicznej umożliwiło wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia chorób serca, jak: angioplastyka, czy protezy naczyniowe zakładane do naczyń wieńcowych.
 
Również intensywnie rozwijała się gastroenterologia, dzięki uruchomionej w 1993 roku Pracowni Endoskopii Zabiegowej. Wprowadzono endoskopowe metody leczenia chorób dróg żółciowych, jak usuwanie nieoperacyjne złogów i zakładanie protez. Stworzono też możliwość wykonywania zabiegów pod kontrolą ultrasonografii.
 
Zorganizowano nowoczesną pracownię okulistyczną, przeznaczoną do leczenia powikłań okulistycznych w cukrzycy, wyposażoną w laser argonowy i sprzęt do angiografii siatkówki. Wprowadzono nowoczesne metody leczenia zaćmy i wszczepiania soczewek.
 
Natomiast specjaliści z Zespołu Oddziałów Neurochirurgii rozpoczęli unikalne w skali kraju operacje wszczepiania stymulatorów i przeszczepiania komórek embrionalnych mózgu u pacjentów z chorobą Parkinsona i uogólnioną dystonią. Jako pierwsi w Polsce przeprowadzali operacje mózgu w głębokiej hipotermii, z zatrzymaniem krążenia i z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego, operacje przeszczepów naczyniowych wspomagających krążenie mózgowe.
 
W Zespole Oddziałów Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej już w latach 80 ubiegłego stulecia, prowadzono badania i stosowano polskie protezy naczyniowe. Wprowadzono nowe, oryginalne metody leczenia zwężeń i niedrożności tętnic szyjnych, zwężeń i tętniaków aorty i tętnic obwodowych, własne metody endoskopowego leczenia chorób żył i chirurgicznego formowania nowych zastawek żylnych. Już w latach 90 wprowadzono i rozwijano laparoskopową technikę operacyjną.
W oddziale Ortopedii opracowano własne patenty protez stawu biodrowego, w coraz szerszym zakresie wykonywane są operacje wszczepiania endoprotez. Wprowadzono również nowoczesne metody diagnostyczne stawów (artroskopia).
 
W Zespole Oddziałów Ginekologiczno - Położniczych i wprowadzono nowoczesne metody diagnostyczne, jak np. ultrasonografię dopplerowską do diagnozowania zmian nowotworowych narządu rodnego oraz wad rozwojowych płodu. Pierwszy raz w Polsce wprowadzono metody histeroskopowe w diagnostyce i leczeniu zmian wewnątrzmacicznych. Wprowadzono metody fotodynamiczne w diagnostyce i leczeniu nowotworów narządu rodnego. Rozwinięto nowoczesne metody chemioterapii i metody monitorowania wyników leczenia nowotworów narządu rodnego. Wdrożono laparoskopowe metody leczenia zaburzeń statyki narządu rodnego i nietrzymania moczu.
 
W Zespole Oddziałów Otolaryngologii stosuje się chirurgiczne metody leczenia pacjentów z nowotworami: krtani, gardła środkowego i dolnego, jamy ustnej, zatok obocznych nosa, ucha, gruczołów ślinowych, tarczycy i przytarczyc oraz guzów podstawy czaszki, uchyłków przełyku Zenkera, guzów oczodołu, chirurgii nerwu twarzowego, leczeniu zwężeń krtani i szyjnego odcinka tchawicy, rehabilitacji chirurgicznej słuchu.
 
Na bazie Oddziału Neurologii utworzono klinikę. W jej skład wchodzi zaopatrzony w nowoczesną aparaturę monitorującą pododdział intensywnego nadzoru pacjentów po udarach mózgu oraz uruchomiony w 2006 roku pododdział wczesnej rehabilitacji neurologicznej.
 
W Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego działa oddział ogólno-psychiatryczny, oddział leczenia zaburzeń afektywnych, pododdział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz Oddział Dzienny i Oddział Leczenia Środowiskowego przy ul. Suwalskiej.
 
Obecnie w klinikach i oddziałach szpitala może być jednocześnie hospitalizowanych ok. 700 pacjentów. Średnio w ciągu roku w Bródnowskim Centrum Klinicznym hospitalizowanych jest ok. 27 500 tysięcy chorych, natomiast w Poliklinice Bródnowskiego Centrum Klinicznego udziela się ponad 175 600 porad i konsultacji specjalistycznych.
 
Szpital współpracuje z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego oraz Instytutem Żywności i Żywienia, które to instytucje tworzą kliniki na bazie oddziałów szpitalnych. W związku z powyższym na terenie placówki kształceni są przyszli lekarze, pielęgniarki, specjaliści w kilkunastu dziedzinach medycyny. Szpital ma uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w 14 oddziałach.
 
W ramach programów unijnych Szpital uzyskał środki finansowe na zakup angiografu, gamma kamery, systemu do neuronawigacji oraz instalacji i wdrożenia systemu informatycznego.
 
W roku 2012 oddano do użytku nowoczesny 9-salowy Blok Operacyjny.
 
W roku 2013 wykonanow termomodernizację największego budynku szpitalnego - budynku C.