Strona główna serwisu 36 Lat Bródnowskie Centrum Kliniczne
Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego

STRONA GŁÓWNA / KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE LEKARZY


Kształcenie podyplomowe lekarzy

                    


INFORMACJE O PROJEKCIE

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Mazowiecki Szpitalu Brónowskim realizuje projekt "Kształcenie podyplomowe lekarzy w Szpitalu Bródnowskim", który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 5.4 "Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Celem głównym projektu jest podniesieni kwalifikacji lekarzy w obszarze diagnozowania i leczenia chorób cywilizacyjnych - chorób układu krążenia, nowotworowych oraz zaburzeń psychicznych. Nabór do projektu będzie miał charakter otwarty, a bezpośrednie wsparcie będzie kierowane do lekarzy pracujących w podmiotach leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Wartość projektu to 538 250 PLN, w tym 453 637,10 PLN ze środków europejskich, co stanowi 84,28% kosztów kwalifikowanych projektu.REKRUTACJA DO PROJEKTU

Szkolenia organizowane prze Szpital Bródnowski w ramach dofinansowanego projektu będą dla lekarzy bezpłatne.

Szkolenia skierowane są do lekarzy z Województwa Mazowieckiego - ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, którzy będą mieli pierwszeństwo w procesie rekrutacyjnym. Uczetnikami w projecie będą mogły być osoby zatrudnione (bez względu na formę zatrudnienia) w podmiotach leczniczych.

Szkolenia prowadzone będą przez wyspecjalizowaną kadrę lekarzy posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie tematyki prowadzonych szkoleń.

Miejsce realizacji szkoleń będzie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.TEMATYKA SZKOLEŃ PLANOWANYCH  NA OKRES

PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2017 r.


W ramach dofinansowanego projektu realizowane będą szkolenia z zakresu kardiologii, psychiatrii i onkologii ginekologicznej. Poniżej zamieszczamy tematy szkoleń, które będą organizowane w pierwsej edycji kursów - z tematyki psychiatrii oraz onkologii ginekologicznej.

PSYCHIATRIA

ONKOLOGIA GINEKOLOGICZNA

Szkolenia będą prowadzone w wymiarze 16 h,  w sali wykładowej Szpitala Bródnowskiego - dostosowanej także do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Planowany termin przeprowadzenia powyższych szkoleń to październik - grudzień 2017r. Szczegółowy harmonogram szkoleń będzie uzależniony od zgłąszanego zapotrzebowania.

Serdecznie zaproszamy do udziału w szkoleniach. Zgłoszenia oraz informacje na temat szkoleń można nadsyłać na adres: szkolenialekarzy@brodnowski.pl

 

 

KONTAKT

Poniżej zmaieszczamy dane teleadresowe, niezbędne w przypadku pytań dotyczących projektu oraz zgłoszeń do udziału w organizowanych szkoleniach:

 

Adriana Pucyńska

tel. 22 326-53-74

e-mail: szkolenielekarzy@brodnowski.pl

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

03-242 Warszawa, ul. Kondratowicza 8