Strona główna serwisu 36 Lat Bródnowskie Centrum Kliniczne
Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego

STRONA GŁÓWNA / KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE LEKARZY


Kształcenie podyplomowe lekarzy

 


NFORMACJE O PROJEKCIE

 

W okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Mazowiecki Szpital Bródnowskim realizuje projekt "Kształcenie podyplomowe lekarzy w Szpitalu Bródnowskim", który uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia i Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4 "Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych".

Wartość projektu to 538.250,00 PLN, w tym 453.637,10 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co stanowi 84,28% kosztów kwalifikowanych projektu.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji lekarzy, w tym lekarzy POZ w obszarze diagnozowania chorób nowotworowych oraz zaburzeń psychicznych.

Nabór do projektu ma charakter otwarty. Udział w kurskie jest bezpłatny.

Gwarantujemy wysokiej klasy specjalistów z dziedziny psychiatrii i ginekologii onkologicznej. Profesor dr hab. med. Andrzej Kokoszka i Profesor dr hab. med. Włodzimierz Sawicki.

Zapewniamy materiały dydaktyczne. Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne oraz certyfikaty uczestnictwa w kursie.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

 

Szkolenia organizowane przez Szpital Bródnowski w ramach dofinansowanego projektu będą dla lekarzy bezpłatne, w grupach 15 -18 osobowych.

Szkolenia są dedykowane w szczególności dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Uczestnikami w projekcie mogą być osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia).

Szpital zapewnia materiały dydaktyczne i posiłek. Szpital nie refunduje kosztów transportu i noclegu.

Szczegóły dotyczące rekrutacji zawiera Regulamin Projektu można znaleźć w linku:

regulamin projektu

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

Wypełniony formularz wraz z kopią dyplomu ukończonych studiów z podpisem „ za zgodność z oryginałem”  proszę przesłać na adres :

e-mail : szkolenielekarzy@brodnowski.pl


 

adres placówki: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp z o.o.

   ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa

   z dopiskiem:” SZKOLENIE ”- Dział Zabezpieczenia Eksploatacyjnego i Inwestycji

  

Szkolenia będą 2 dniowe w wymiarze 2 x 8 godzin, w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie przy ul. Kondratowicza 8, w  sali dydaktycznej szpitala – niski parter budynek „C” (dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych)

 

TEMATY I TERMINY SZKOLEŃ

 

W ramach „Kształcenia podyplomowego lekarzy w Szpitalu Bródnowskim” realizowane są szkolenia z zakresu psychiatrii i onkologii ginekologicznej.

 

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

 

4 -dniowy kurs (4x4 godziny) w dniach:

9.05, 23 .05, 30.05 i 6.06  2018 roku

Temat:  Postępowanie z pacjentem z cukrzycą i zastosowanie prostych interwencji psychoterapeutycznych (podstawy psychodiabetologii);

 

Prowadzący : prof. Andrzej Kokoszka, dr Agnieszka Łukasiewicz

 

2-dniowy kurs (2x4 godziny) w dniach :

7 .06 i 8.06 2018 roku

 

Temat: Problematyczny pacjent!(agresywny, uwodzący, roszczeniowy) rozumienie i postępowanie zgodnie z terapią poznawczo – behawioralną; Prowadzący: prof. Andrzej Kokoszka, dr Agnieszka Łukasiewicz

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach.

 

Zgłoszenia oraz informacje na temat szkoleń można nadsyłać na adres: szkolenielekarzy@brodnowski.pl

 

KONTAKT

 Kontakt do osoby koordynującej rekrutację do projektu:

Adriana Pucyńska tel. 22 326-53-74

e-mail: szkolenielekarzy@brodnowski.pl

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

03-242 Warszawa, ul. Kondratowicza 8