Strona główna serwisu 36 Lat Bródnowskie Centrum Kliniczne
Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego

STRONA GŁÓWNA / KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE LEKARZY


Kształcenie podyplomowe lekarzy

                    

 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

W okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Mazowiecki Szpital Bródnowskim realizuje projekt "Kształcenie podyplomowe lekarzy w Szpitalu Bródnowskim", który uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia i Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4 "Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych".

Wartość projektu to 538.250,00 PLN, w tym 453.637,10 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co stanowi 84,28% kosztów kwalifikowanych projektu.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji lekarzy, w tym lekarzy POZ w obszarze diagnozowania chorób nowotworowych oraz zaburzeń psychicznych.

Nabór do projektu ma charakter otwarty. Udział w kurskie jest bezpłatny.

Gwarantujemy wysokiej klasy specjalistów z dziedziny psychiatrii i ginekologii onkologicznej.

Zapewniamy materiały dydaktyczne. Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne oraz certyfikaty uczestnictwa w kursie.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Szkolenia organizowane prze Szpital Bródnowski w ramach dofinansowanego projektu będą dla lekarzy bezpłatne, w grupach 15 -18 osobowych.

Szkolenia są dedykowane w szczególności dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Uczestnikami w projekcie mogą być osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia).

Szpital zapewnia materiały dydaktyczne i posiłek. Szpital nie refunduje kosztów transportu i noclegu.

Szczegóły dotyczące rekrutacji zawiera Regulamin Projektu można znaleźć w linku: regulamin projektu

 

 

TEMATY I TERMINY SZKOLEŃ

LUTY - PAŹDZIERNIK 2018

W ramach „Kształcenia podyplomowego lekarzy w Szpitalu Bródnowskim” realizowane są szkolenia z zakresu psychiatrii i onkologii ginekologicznej.

Poniżej zamieszczamy tematy szkoleń wraz z proponowanymi terminami.

Szkolenia będą 2 dniowe w wymiarze 2 x 8 godzin, w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie przy ul. Kondratowicza 8, w  sali dydaktycznej szpitala – niski parter budynek „C” (dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych), w godzinach 8:30-16:30

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

 

 

Termin

Symbol szkolenia

Temat szkolenia

1

02.02.2018

03.02.2018

G5

Postępy w profilaktyce i leczeniu raka szyjki macicy i raka piersi u kobiet

2

16.02.2018

17.02.2018

G2

Choroby nowotworowe narządu rodnego u kobiet – postępowanie w przypadkach podejrzenia lub rozpoznania choroby oraz w zaawansowanych stadiach nowotworów

3

02.03.2018

03.03.2018

P1

Podstawowe umiejętności psychoterapeutyczne w poprawie stosowania się do zaleceń lekarskich

4

23.03.2018

24.03.2018

G4

Rak trzonu macicy – jak skutecznie wcześnie rozpoznać i leczyć

5

13.04.2018

14.04.2018

P2

Postępowanie w nagłych zaburzeniach psychicznych

6

20.04.2018

21.04.2018

P3

Postępowanie z pacjentem z cukrzycą i zastosowanie prostych interwencji psychoterapeutycznych (podstawy psychodiabetologii)

7

11.05.2018

12.05.2018

G1

Choroby nowotworowe narządu rodnego u kobiet – postępowanie w przypadkach podejrzenia lub rozpoznania choroby oraz w zaawansowanych stadiach nowotworów

8

25.05.2018

26.05.2018

P4

Pacjent z zaburzeniami nerwicowymi w POZ -  problemy, diagnoza i postępowanie

9

08.06.2018

09.06.2018

G3

Choroby nowotworowe narządu rodnego u kobiet – postępowanie w przypadkach podejrzenia lub rozpoznania choroby oraz w zaawansowanych stadiach nowotworów

10

14.09.2018

15.09.2018

P5

Problematyczny pacjent! – (agresywny, uwodzący, roszczeniowy itp.) - rozumienie i postępowanie zgodnie z terapią poznawczo-behawioralną

11

28.09.2018

29.09.2018

P6

Problemy w relacji z pacjentem – psychoanalityczne ABC

12

12.10.2018

13.10.2018

P7

Między stresem a patologiczną reakcją

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach.

Zgłoszenia oraz informacje na temat szkoleń można nadsyłać na adres: szkolenialekarzy@brodnowski.pl

 

KONTAKT

Kontakt do osoby koordynującej rekrutację do projektu:

 

Adriana Pucyńska

tel. 22 326-53-74

e-mail: szkolenielekarzy@brodnowski.pl

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

03-242 Warszawa, ul. Kondratowicza 8

 

REGULAMIN