Strona główna serwisu 36 Lat Bródnowskie Centrum Kliniczne
Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego

STRONA GŁÓWNA / ODDZIAŁY / ZESPÓŁ ODDZIAŁÓW NEUROLOGII


Zespół Oddziałów Neurologii


będący bazą dla Kliniki Neurologii Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

Kierownik Kliniki/Kliniczny Koordynator (Konsultant):
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych Zespołu: mgr Aleksandra Jadczuk
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Oddział Neurologii - posiada 48 łóżek szpitalnych.MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE I LECZNICZE

Oddział Neurologiczny, będący równocześnie Kliniką Neurologii Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dysponuje pełnymi możliwościami diagnostycznymi i leczniczymi w zakresie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Na Oddziale prowadzona jest nowoczesna diagnostyka i leczenie chorób układu pozapiramidowego, chorób naczyniowych mózgu, nowotworów mózgu, padaczek oraz stwardnienia rozsianego. Dostęp do badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badań naczyniowych, radiologicznych, scyntygrafii i przepływów mózgowych umożliwia szybką diagnostykę w w/w chorobach. Pacjenci z najcięższymi udarami mózgu leczeni są na dwóch salach Wzmożonego Nadzoru Neurologicznego. Współpraca z Oddziałem Neurochirurgicznym i Kliniką Chirurgii Naczyniowej pozwala na nowoczesne leczenie chorób ośrodkowego układu nerwowego. W pracowni Elektroencefalografii wykonywane są badania diagnostyczne u chorych z napadami padaczkowymi i po urazach mózgu. W pracowni Elektromiograficznej prowadzone są badania w chorobach obwodowego układu nerwowego - zapaleniach korzeni nerwowych, zapaleniach wielonerwowych, uszkodzeniach nerwów obwodowych oraz w rzadszych chorobach takich jak: miastenia, stwardnienie zanikowe boczne.
Oddział szkoli rezydentów z neurologii. Lekarze Oddziału prowadzą również działalność naukową, której owocem są liczne publikacje w czasopiśmiennictwie światowym i czynny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Lekarze Kliniki prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Nauki o zdrowiu oraz studentami anglojęzycznych studiów medycznych II Wydziału Lekarskiego WUM. Dwa razy do roku Klinika organizuje Seminaria Kliniki Neurologii na Bródnie, na których mają wykłady neurolodzy z najwyższej półki światowej. Seminaria te, prowadzone w języku angielskim, są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
 

 Oddział Neurologii /bl. "G", niski parter, parter i I p./


Zakładowy Koordynator (Konsultant)  
tel. bezpośredni +48 22 326 58 15
centrala +48 22 326 55 00
tel. wew. 57-44

 

   
tel. wew. 57-16

 

Sekretariat  +48 22 326 57 44
tel./fax +48 22 326 58 15
tel. wew. 57-44
e-mail neurologia@brodnowski.pl

 

Dyżurka Lekarska  
tel. wew. 57-15

 

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych Zespołu  
tel. +48 22 326-57-14


 
 
 

« wróć