Strona główna serwisu 36 Lat Bródnowskie Centrum Kliniczne
Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego

STRONA GŁÓWNA / ODDZIAŁY / ZESPÓŁ ODDZIAŁÓW CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ I REHABILITACJI


Zespół Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji


będący bazą dla Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego WUM

 Kierownik Kliniki/Kliniczny Koordynator (Konsultant):
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych Zespołu: Marta MyszorekSTRUKTURA ORGANIZACYJNA

W skład Kliniki wchodzą:


Ponadto w Klinice znajdują się:Pod nadzorem Kliniki pracuje Ambulatorium Urazowo-Ortopedyczne dysponujące trzema gabinetami przyjęć planowych, dwiema salami opatrunkowymi, salą operacyjną dla tzw. małej chirurgii, gabinetem przyjęć ostrych przypadków, salą do gipsowania oraz pracownią rentgenowską.

Klinika dysponuje rozwiniętą wewnętrzną siecią komputerową oraz łączem internetowym.MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE I LECZNICZE


Klinika od chwili powstania w 1981 jest uznanym autorytetem w zakresie rozpoznawania i leczenia dysfunkcji, chorób
i uszkodzeń tkanek miękkich narządu ruchu, a zwłaszcza patologii dotyczących biodra, kolana, barku i ręki.

Klinika specjalizuje się również w leczeniu chorób przeciążeniowych narządu ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem uszkodzeń sportowych. Z tego powodu stanowi ośrodek leczenia sportowców tzw. wysokiego wyczynu. Znacząca działalność Kliniki ukierunkowana jest na wykonywanie endoskopowych operacji rekonstrukcyjnych stawu kolanowego, skokowego barkowego i łokciowego, w postaci rekonstrukcji więzadeł krzyżowych przedniego i tylnego, odbarczania cieśni podbarkowej, szycia uszkodzeń stożka rotatorów oraz operacji wymiany stawów - alloplastyki stawów kolanowych
i biodrowych. Także w zainteresowaniu Kliniki znajdują się takie schorzenia narządu ruchu jak: zespoły usidlenia nerwów obwodowych, algodystrofie współczulne oraz zespoły bólowe i dysfunkcje stawu łokciowego, ramiennego i kręgosłupa.
W Zespole lekarskim Kliniki pracują wysokiej klasy specjaliści zajmujący się diagnostyką i leczeniem osteoporozy jak również złamań powstałych na jej tle.

Szczególnym zainteresowaniem Zespołu lekarskiego jest leczenie chorób i uszkodzeń chrząstki stawowej za pomocą sposobów konwencjonalnych jak również sposobem przeszczepiania w miejsce uszkodzeń hodowli własnych komórek chrzęstnych pobranych od pacjenta lub sposobem własnym przeszczepianiem komórek stromalnych szpiku po płaszcz okostnowy lub membranę z biomateriału.

Wykonywanie wielu zabiegów operacyjnych sposobem artroskopii oraz stosowanie wysokospecjalistycznej rehabilitacji umożliwia krótką hospitalizację pacjenta i następcze doleczanie w domu - pod stałym nadzorem Kliniki.Poza klasycznymi procedurami diagnostycznymi i leczniczymi stosowanymi w ortopedii Klinika wykonuje:
DYDAKTYKA

Pracownicy Kliniki prowadzą zajęcia dydaktyczne z ortopedii dla studentów II Wydziału Lekarskiego, studentów fizjoterapii oraz studentów Wydziału Biomechaniki Politechniki Warszawskiej.

Klinika jest organizatorem kursów doskonalących z medycyny sportowej.Ponadto dydaktyką studentów Oddziału Fizjoterapii zajmuje się Zakład Rehabilitacji KlinicznejGŁÓWNE OSIĄGNIECIA

Do głównych osiągnięć Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego WUM w Warszawie należą:


Dr n. med. Jarosław Strychar - Chirurgia ręki, mikrochirurgia - Przyjęcia komercyjne

Poradnia Chirurgii Ręki - piątki, gabinet 8, g. od godz. 13.30
 Dr n. med. Artur Stolarczyk (przyjęcia w ramach ubezpieczenia NFZ)
Poradnia Chirurgii Stawu Kolanowego - środy, gabinet 8 lub 4, g. 10.00 - 12.00

Operacyjne leczenie zmian zwyrodnieniowych, artroskopia, zabiegio rekonstrukcyjne, endoprotezoplastyka całkowita i połowiczna.

 


Zespół Oddziałów Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Rehabilitacji /bl. "C", IV p./

Klinika Ortopedii II Wydz. Lekarskiego W.U.M.

Zakładowy Koordynator (Konsultant):  
tel. bezpośredni +48 22 326 58 54
centrala +48 22 326 55 00
tel. wew. 58-54

 

   
tel. wew. 55-57

 

Sekretariat:  
tel. bezpośredni +48 22 326 58 54
tel. wew. 56-95
e-mail ortopedia@brodnowski.pl

 

Dyżurka Lekarska:  
tel. wew. 56-38, 56-33

 

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych Zespołu:  
tel. wew. 52-58

 

Poradnia Chirurgii Urazowej:  
Rejestracja +48 22 326 55 74


 

« wróć