Strona główna serwisu 36 Lat Bródnowskie Centrum Kliniczne
Poliklinika Bródnowskiego Centrum Klinicznego

STRONA GŁÓWNA / PRACA, SPECJALIZACJE I STAŻE / INSPEKTOR DS. BHP

Inspektor ds. BHP

Nazwa zakładu pracy:

Mazowiecki Szpital Bródnowski

ul. Kondratowicza 8
Warszawa 03-242

Stanowisko:
Inspektor ds. BHP

Zatrudnienie: cały etat od 01.10.2017r.

Zadania na stanowisku:
- przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,
- zapewnienie funkcji doradczej w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zborowej i indywidualnej,
- sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bhp,
- prowadzenie instruktażu ogólnego bhp w ramach szkolenia wstępnego dla pracowników
- udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, sporządzaniu dokumentacji wypadkowej oraz zachorowań na choroby zawodowe,
- uczestniczenie w opracowaniu wewnętrznych regulacji prawnych,
- udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
- udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy,
- opiniowanie instrukcji bhp,
- prowadzenie dokumentacji BHP zgodnie z regulacjami prawnymi.

Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia wyższego o kierunku lub specjalności w zakresie BHP lub innego wyższego plus studia podyplomowe w zakresie BHP, bądź technika BHP,
- aktualnego zaświadczenia o szkoleniu okresowym dla pracowników służby BHP ,
- około 1 roku stażu pracy na stanowisku inspektora BHP w ochronie zdrowia,
- umiejętności pracy w zespole,
- dobrej organizacji pracy własnej,
- zdecydowania, pewności siebie,
- odpowiedzialności,
- znajomości programu komputerowego Office.

Wybranym kandydatom oferujemy:
- atrakcyjne warunki wynagrodzenia i zatrudnienia
- pracę w dużym, stabilnym zakładzie pracy
- możliwości rozwoju.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: bhp@brodnowski.pl

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

« wróć